Pham Giang wedding, on the birthday, on his birthday

Chúc mừng đám cưới ông bạn, Phạm Giang 9A, chúc mừng sinh nhật ông luôn, cũng hôm nay.

9A lâu lắm mới tụ, đông vui phết.

Việt kiều New Zealand về

Advertisements