Xu hướng thiết kế 2013

1. Giao diện phẳng (flat)
– đơn giản, dễ thực hiện
– dễ thấy trong UI của Win8 và các dòng sản phẩm của Microsoft. HTC cũng có xu hướng này.

2. Càng ít nút bấm càng tốt
– tăng diện tích nhìn cho user
– tránh rối, app buộc phải đưa những gì hay dùng nhất ra ngoài
– dùng nhiều hơn các cử chỉ (gestures) thay vì bấm nút (quẹt trái quẹt phải để xem chat list và channel list trong app FB)

3. Dùng các hoạt hoạ (animation) để gợi ý
– trực quan, dễ xem
– dễ thấy khi refresh feed của FB, hiệu ứng nảy lên khi hết list

4. Menu xổ xuống dạng hamburger
– icon hamburger đã thành một dạng chuẩn, hầu hết người dùng đều hiểu bấm vào đó là có menu xổ ra
– tương tự như context menu trên Windows

5. App native được chú trọng hơn Web

6. Khi không thể viết app native, hãy cố gắng để nó Responsive
– tận dụng tốt hơn không gian màn hình
– ẩn giấu những phần ko cần thiết khi hiển thị trên màn hình nhỏ

7. Làm cho trang web rộng hơn
– hầu hết màn hình ngày nay là dạng màn ảnh rộng (wide screen)
– tận dụng không gian tốt hơn, tránh khoảng trống quá nhiều trên các màn hình to, rộng
– tăng độ rộng lên 960px hay 1000px

8. Sử dụng cỡ font lớn hơn
– tăng khả năng đọc cho nội dung (nhất là premium content)
– hiển thị tốt hơn trên màn hình nhỏ

9. Màu xanh: #00A0D1

10. Đồ hoạ vector
– nét hơn
– các browser hỗ trợ tốt hơn, dễ tương thích với các độ phân giải và mật độ dpi khác nhau

From: http://theindustry.cc/2013/01/07/13-design-trends-for-2013/

Advertisements

FASTFOOD: Use relative font-sizing for responsive web design

When developing with Responsive web design (RWD), you should use these CSS3 feature

 • reset padding, margin of body and container element. Set max-width to have no horizontal scrollbar.
 • set font-size for your body
 • use relative font-sizing unit
  • VERY IMPORTANT: use rem (relative to root element). Note: em is relative to parent element, so it is difficult to debug sizes on complex pages. With rem, we are always have font-size-relate-to root (e.g.: your body)
  • use vh, vw, vmin for sizing your box
  • 1vw is 1% of the viewport width, 100vw = 100% viewport width
  • 1vh is 1% of the viewport height, 100vh = 100% viewport height
  • 1vmin is the smallest of 1vw and 1vh

See more here

Why Google Buzz will Succeed – Vì sao Google Buzz sẽ được dùng nhiều

Buzz is more “seem-to-be-right” than Wave.

MOST important: Use Buzz in Gmail, an everyday-should-open-address.

Buzz and Wave are different services, carry different objectives of Google, Twitter copycat vs. real-time collaborations. Big problem of Wave is that it wasn’t integrated into Gmail, so I have to open new tab in browser, type new strange address and hit enter, what I don’t like.

Every Google’s user has Gmail along with its address book, and Gmail is a place for people to COMPOSE something (write mail, chat, …), others are READ-oriented services. Whenever I want to share or talk or collaborate (using Google service), I type “gmail”, [enter]

And the other things that I think Buzz will be OK are:

 1. Buzz uses Gmail address book, no need to invite or do some strange tasks and wait like Wave
 2. Buzz is so simple, everyone can click “Allow” to Google pop-out message, and then buzz. It’s also simple enough to integrated to mobile software immediately
 3. Fill the gap between Twitter and Facebook, has comment –> conversation thread, and lack of spam Friend4Sale, Farm, Genie …
 4. A lot of content when user start to use. Buzz united Google Services’ activities of user. Upload a photo, read an article, … friends will know and converse. After import tweets, Buzz account virtually has a lot of status, so people has story to comment

Silverlight – lập trình viên .NET cần đón đầu công nghệ

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/10/14/silverlight-2-released.aspx

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/05/07/silverlight.aspx

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/11/16/update-on-silverlight-2-and-a-glimpse-of-silverlight-3.aspx

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/02/22/first-look-at-silverlight-2.aspx

Make your http (web, wap, api, text, blah) sites faster and faster

 1. Cache
 2. Review cache
 3. Anything should not be there must not be there
 4. Transfer what really need to transfer
 5. If something need to transfer, minify it
 6. Lazy load (do load only when needed)

There are some resource I follow (but I do not grab it all :D, I do lazy grab)

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html