mobile: Lập trình Hello world với Eclipse 3.5 và Android SDK

Bài viết này ghi lại các bước tuần tự để cài đặt và thiết lập môi trường giúp bạn lập trình ứng dụng cho Android. Tôi giả định máy bạn trắng trơn, chưa cài đặt gì dính dáng tới Java hay Android. Các bước sau đây là cách phổ biến, dễ và chính quy nhất:

Down và cài

 • Download Eclipse (bản mới nhất vào thời điểm viết bài) là 3.5 . Tới địa chỉ này http://www.eclipse.org/downloads/ , tìm Eclipse for Java Developer, lấy bản tương ứng với hệ điều hành của bạn (xài windows thì cứ chọn win32 là OK). Các bạn nên download từ mirror của Oracle (từ VN thì rất nhanh)
 • Unzip Eclipse.
 • Unzip Android SDK, VD là unzip vào: F:\Program Files\android-sdk-windows-1.5_r3
 • Nhấn windows + Pause, chọn tab Advanced, chọn Environment Variables
 • Nháy đúp vào mục PATH, dán thêm ;F:\Program Files\android-sdk-windows-1.5_r3\tools vào cuối (chú ý, có dấu ; để phân cách với các giá trị trước)
 • Cài đặt một plugin cho Eclipse là Android Development Tools (ADT), tại đây

1. bật Eclipse, chọn Help > Install new Software (Software Updates) ….
2. Chọn tab Available Software
3. Nhấn Add …
4. Gõ Name = ADT, gõ đường dẫn vào Location:
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
(Nếu gặp lỗi, sửa đường dẫn lại thành http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/)
Nhấn OK.
5. Quay lại mục Available Software, bạn sẽ thấy danh sách các plugin (có thể bạn phải chọn lại trong Combo Work With, chọn ADT), có mục “Developer Tools” ở ngay dưới, hãy nhấn chọn checkbox và nhấn Install…
6. Ở màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy một list các mục, 2 mục “Android DDMS” và “Android Development Tools” phải có mặt. Nhấn Next.
7. Đọc và đồng ý các thoả thuận bản quyền, nhấn Finish. Hãy chờ Eclipse tải về các plugin và cài đặt.
8. Khởi động lại Eclipse.

 • Mở Eclipse, bỏ qua hết các error hay inFo nếu có hiện lên
 • Chọn menu Windows/Preference
 • Chọn mục Android, dán vào ô textbox : F:\Program Files\android-sdk-windows-1.5_r3
 • Nhấn Apply. Vậy là xong các bước để cấu hình, dịch, debug ứng dụng Android của bạn.

Cấu hình emulator (để chạy thử ứng dụng của bạn)

 • Mở Menu Start của windows, chọn Run, gõ cmd, gõ Enter.
 • Hãy chuyển đến ổ đĩa mà bạn đã unzip android, nhảy vào thư mục tools của android (ở VD này sẽ là:

F: để sang ổ F
cd Program Files\android-sdk-windows-1.5_r3\tools
)

 • Gõ lệnh android create avd –target 2 –name my_avd rồi enter. Nhấn enter tiếp khi được hỏi cài custom hardware profile.

Vậy là xong phần cài đặt và cấu hình, giờ bạn có thể tạo project mới, viết ứng dụng được rồi.

VD để viết Helloworld cho bản 1.5

 • Chọn File, New, New Project
 • Chọn Android
 • Điền các thông số cần thiết (target chọn bản 1.5 cho mới, min SDK version = 3)
 • Mở file .java ra (có 1 file duy nhất thôi)
  import thêm lớp này
  import android.widget.TextView;
 • xoá dòng setContentView cũ, thêm đoạn này vào
  TextView tv = new TextView(this);
  tv.setText(“Hello, Android”);
  setContentView(tv);
 • Nhấn mũi tên nhỏ cạnh nút Debug, chọn Debug Configuration, chọn Tab Target, chọn sang Automatic, chọn một AVD mà ta đã tạo từ lúc trước. Apply, Close.

Vậy là xong, bạn có thể nhấn Debug, Eclipse (cùng với ADT) sẽ dịch, install chương trình sang máy ảo Android (Emulator), khởi động máy ảo Android (khá lâu, mất khoảng 1 phút), rồi chạy chương trình.
Nếu bạn sửa mã, cứ sửa trong code Java, đừng tắt Emulator (kẻo bật lại rất lâu). Khi Debug lại, ADT sẽ tự cài đặt lại lên Emulator, không phải khởi động từ đầu Emulator.

Đọc thêm

Xem thêm về Android Emulator: http://diendan.vietandroid.com/showthread.php?t=34

Xem thêm về việc dựng giao diện bằng XML: http://developer.android.com/guide/tutorials/hello-world.html

Advertisements