Port 25, Microsoft port for open source ship

About Port 25 by jcannon on March 22, 2006 09:47PM

<!– –>Healthy and productive discussion only occurs when there are two parties listening & responding to each other – the principle element of all communication. This is the foundation that Port 25 is built on. And everything we do will be guided by a set of 10 hard and fast rules based on that principle:

Port 25 is about having a healthy conversation with customers and the industry wherein people can talk openly and honestly about their biggest interoperability challenges, whether it is on UNIX, Linux, Windows, or among other open source packages.

Advertisements

Chính sách và những định hướng cho phần mềm nguồn mở

Bài này cũng copy của một nguồn mở, tôi đã đọc từ ngày 7/9/2004, hôm nay tình cờ lục máy vợ, mò ra bài này, post lên đây coi như một kỷ niệm.

• Thế nào là phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở :
– Phần mềm thương mại: là sản phẩm phần mềm được sản xuất ra để bán và thu lợi nhuận (điển hình là các phần mềm đóng gói hiện nay của Microsoft). Nhà sản xuất trích một phần trong số lợi nhuận đó để tái đầu tư, nghiên cứu phát triển các sản phẩm và công nghệ mới. Chính vì vậy, ”phần mềm này không thể miễn phí, giá thành cũng không thể rẻ như cho”, ý kiến của Microsoft.

– Phần mềm nguồn mở: là phần mềm được phát triển nhờ sự hợp tác của cộng đồng và được cộng đồng người dùng tự nguyện chia sẻ với nhau. Hiện nay, nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới là Linux. Từ một nhân Linux mở, các nhà lập trình đã phát triển thành nhiều phần mềm hoàn chỉnh như: sản phẩm hệ điều hành Linux của các hãng Red Hat, SuSE, Mandrake, Hồng Kỳ,…

-\ Vậy tại sao mã nguồn mở phát triển

Phần này thay vì nói lên lý do tại sao cộng đồng mã nguồn mở vẫn phát triển, tôi chọn cách trả lời các suy nghĩ thường cho là mã nguồn mở sẽ chết trong một ngày gần đây.

Continue reading