Confirmed: Google is able to execute and index JavaScript

Quote

1. Ran a series of tests that verified Google is able to execute and index JavaScript with a multitude of implementations. Confirmed Google is able to render the entire page and read the DOM, thereby indexing dynamically generated content.

2. SEO signals in the DOM (page titles, meta descriptions, canonical tags, meta robots tags, etc.) are respected. Content dynamically inserted in the DOM is also crawlable and indexable. Furthermore, in certain cases, the DOM signals may even take precedence over contradictory statements in HTML source code. This will need more work, but was the case for several of our tests.

 

Read more here: http://searchengineland.com/tested-googlebot-crawls-javascript-heres-learned-220157

Advertisements

FASTFOOD: 2013 sẽ là năm cất cánh cho web

Vì sao?

Một số công nghệ web đã trưởng thành và sẽ được triển khai trên nhiều trang web, mang lại nhiều ấn tượng cho user, giảm công sức cho lập trình viên khi phát triển và phân phối ứng dụng

CSS filters, mang sức mạnh đồ hoạ 3D

Cho phép thực hiện nhiều hiệu ứng đồ hoạ phức tạp (làm mờ, đổ bóng, bóp mép, đổi hình dạng của đối tượng, thay đổi mật độ màu, …) bằng các khai báo đơn giản.

Cho phép thực hiện các thao tác đồ hoạ phức tạp như đổ bóng vertex (như dùng GLSL, được ứng dụng phổ biến nhiều năm nay trong các xử lý đồ hoạ 3D)

Xem ví dụ tại CSS Filter

Lợi ích lớn cho các game nền web, các ứng dụng cần những hiệu ứng gây shock về đồ hoạ, xử lý ảnh

 

Google Chrome Apps

Google ko đối đầu trực tiếp với Windows, Mac, Linux, mà họ tạo ra Chrome,  cố gắng làm cho Chrome có mặt tại nhiều nơi, nhiều thiết bị như TV, laptop, điện thoại

Với Chrome, Google mang lại cho các lập trình viên khả năng viết chương trình bằng JS HTML CSS (là đơn giản hơn nhiều so với việc viết bằng C# Java PHP), chạy chương trình trong Chrome.

 • Phát triển nhanh chóng, thuận tiện
 • Rất dễ phân phối (vì có WebStore)
 • Có nhiều khả năng tương tác phần cứng (cổng serial, usb, bluetooth, webcam, mic, loa, âm thanh, …)
 • Vẽ thêm “cánh” (tương tác, tính năng) cho  ”hổ” (các trang web sẵn có)

Hiện tại, viết extension/app cho Chrome là dễ nhất, nhanh nhất và thuận tiện nhất (so với việc viết cho Firefox, IE, Opera)


ECMAScript 6, cải tiến Javascript

ECMAScript 6 (ES6), là cải tiến của JavaScript, sửa các vấn đề “chíu khọ” trong ngôn ngữ JavaScript, cung cấp tính năng mới thuận tiện hơn, dễ bảo trì mã nguồn hơn.

 • thêm class, kế thừa, mixins (lai ghép, tương tự như đa kế thừa trong C++)
 • Hệ thống tải/nạp module (giúp tổ chức mã nguồn gọn gàng, nhanh, dễ quản lý hơn)
 • proxies
 • cải tiến việc gọi hàm bất đồng bộ (asynchronous), vứt bỏ sự rối rắm của các hàm callback

Web Components

Web Components cho ta khả năng thêm tag mới cho trình duyệt, tương tự như những tag gốc sẵn có. VD:

 • Tạo ra thẻ mới (VD mydiv)
 • Tạo style và tính năng cho thẻ đó
 • người dùng khác chỉ cần khai báo thẻ, tương tự như thẻ gốc (div)

Web Components sẽ thay đổi cách viết, sử dụng và phân phối các thư viện JavaScript hiện có theo hướng dễ dàng hơn nhiều.

Tương lai

Các tính năng mới, API mới sẽ được (tự động) đưa vào trình duyệt mới ngày càng nhanh hơn

 • Vì phần lớn các trình duyệt sẽ tự động cập nhật phiên bản mới
 • Với Chrome, cứ 4 tháng là sẽ có một bản mới sẽ được đưa tới 350 triệu người dùng
 • Thị phần của các trình duyệt Webkit đủ lớn, để các trình duyệt khác (như IE, Opera, Firefox) phải chạy theo và đưa tính năng tương đương vào.

Javascript sleep(), will block browser, block setTimeout either

I found this Javascript sleep function here and it works in FF9, Chrome 14 (tested).

function sleep(ms) {
 ms += new Date().getTime();
 while (new Date() < ms){}
}

This function will block browser from doing anything, even setTimeout()
E.g.:

/*BEGIN*/
setTimeout(alert('stupid'), 1000); 
sleep(2000); 
// after sleep completed, setTimeout has its turn to run. 
// The alert() will be shown after 3 seconds from /*BEGIN*/

This might be a stupid thing but sometimes you have to do stupid work and it’s required.

Adding Client-Side Script Blocks with RegisterStartupScript() and RegisterClientScriptBlock()

The System.Web.UI.Page class contains two methods for emitting client-side script code into the HTML rendered by the ASP.NET Web page:

 • RegisterStartupScript(key, script)
 • RegisterClientScriptBlock(key, script)

Both of these methods take two strings as input. The second parameter, script, is the client-side script—including the opening and closing <script> tags—to insert into the page. The first parameter, key, serves as a unique identifier for the inserted client-side script.

The only difference between these two methods is where each one emits the script block. RegisterClientScriptBlock() emits the script block at the beginning of the Web Form (right after the <form runat="server"> tag), while RegisterStartupScript() emits the script block at the end of the Web Form (right before the </form> tag).

From http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa478975.aspx

jQuery animation queue, create DOM element and its properties, ajaxStart and ajaxStop events

animation queue

By default, animations are queued, but you can disable this by setting the queue property to false. Unqueued animations start immediately and subsequent queued animations are not deferred for unqueued animations.

$("img").fadeIn(500)
        .animate({"width":"+=100"},
                 {queue:false, duration:1000})
        .fadeOut(500);
 • The fadeIn() and fadeOut() effects are queued, but the call to animate() (which animates the width property for 1000ms) is not queued.
 • The width animation begins at the same time the fadeIn() effect begins. The fadeOut() effect begins as soon as the fadeIn() effect ends—it does not wait for the width animation to complete.

 

ajaxStart and ajaxStop events

 • When jQuery is not performing any Ajax requests and a new request is initiated, it fires an “ajaxStart” event.
 • If other requests begin before this first one ends, those new requests do not cause a new “ajaxStart” event.
 • The “ajaxStop” event is triggered when the last pending Ajax request is completed and jQuery is no longer performing any network activity.
 • These “ajaxStart” and “ajaxStop” event handlers can be bound to any document element: jQuery triggers them globally rather than on any one particular element.

 

DOM Element creating

You probably already know that you can pass a tagname to $() to create an element of that type, and that you can pass (as a second argument) an object of attributes to be set on the newly created element.

 • This second argument can be any object that you would pass to the attr() method,
 • but in addition, if any of the properties have the same name as the event registration methods, the property value is taken as a handler function and is registered as a handler for the named event type.
 • Similarly, if any of the properties has the name “css”, “val”, “html”, “text”, “data”, “width”, “height”, or “offset”, then the value of that property is passed to the method with the same name as the property.
var image = $("<img>", {
                  src: image_url,
                  alt: image_description,
                  className: "translucent_image",
                  click: function() {$(this).css("opacity", "50%");},
                  css: { border: "dotted red 3px" }
               });
 

Sum up from: http://answers.oreilly.com/topic/2353-5-things-you-might-not-know-about-jquery/

Sử dụng YUI Compressor với Visual Studio

1. Minified (làm tối thiểu hoá) hay compress các file text. Công việc này thường là: bỏ các dấu xuống dòng, bỏ các dấu cách, dấu tab thừa (mà developer thường dùng trong khi viết mã – cho đẹp).
2. Khi làm web, nếu làm kỹ lưỡng thì tất cả các file JS, CSS đều phải được minified, giảm khá nhiều dung lượng truyền tải. Đôi khi còn phải ghép nhiều file thành 1 file nữa (để giảm số lần request, thay vì lấy 3 file 1.css 2.css 3.css thì chỉ lấy 1 file 123.css thôi, tiết kiệm 2 request)

YUICompressor là công cụ khá tốt (và nổi để làm việc này). Bài viết này hướng dẫn dùng YUICompressor (kèm) với VisualStudio. (Ngắn gọn là cấu  hình VS để nó gọi hộ mình chương trình Java YUICompressor)

Download YUI Compressor từ Yahoo và giải nén (unzip) nó vào thư mục nào đó.

Cấu hình External Tool của Visual Studio

Mở Visual Studio. Chọn (Tools -> External Tools…)

image

Nhấn Add, tạo một tool mới , đặt tên là YUI Compressor.  Nhập các thông số như sau:

Chỉnh lại đường dẫn đến file jar (chỗ mà bạn vừa giải nén YUI Compressor ở bước trước).
Bạn cũng cần phải có khả năng chạy Java trên máy (Cài JRE hoặc JDK rồi, đặt Path đến java.exe rồi java.exe is in your path)

 1. Title: Yui Compressor
 2. Command: java.exe
 3. Arguments: -jar “E:\yuicompressor-2.4.2\build\yuicompressor-2.4.2.jar” $(ItemPath) –charset “UTF8” –type js -o $(ItemFileName).min$(ItemExt)
 4. Initial Directory: $(ItemDir)
 5. Đánh dấu vào “Use Output Window”

image

Để thử nghiệm, bạn hãy chọn file js trong cửa sổ Solution Explorer.  Sau đó mở menu Tool/Yui Compressor.  Refresh lại thư mục trong Solution Explorer, bạn sẽ thấy các file dạng *.min.js

Bạn hãy làm tương tự để tạo Tool YUI cho các file css, chỉ chú ý là thay đối số –type thành css chứ không phải js khi cấu hình tool (trong ô nhập Argument)

Tạo Toolbar trong VS để làm cho  tiện

Vào menu Tools->Customize.  Nhấn New…

image

Sang tab Command , chọn mục Tools.

image

Kéo thả External Command 1 vào toolbar của bạn.

Hy vọng các bạn dùng .NET thấy hữu ích với kỹ thuật này. Kỹ thuật này có các điểm lợi:

 • Bớt được việc mở commandline, gõ lệnh để chạy YUIC, mất thời gian, tốn công, khó setup, nhất là phải gõ đường dẫn. Giờ chỉ cần click chuột trên toolbar
 • Vẫn dùng nguyên xi code của YUICompressor (Java). Khi YUI nó có thay đổi hay nâng cấp, tải về bản mới là xong.

Bài gốc cho bài viết này đc lấy tại đây:
http://blog.lavablast.com/post/2009/05/YUI-Compressor-for-Visual-Studio.aspx

Cách khác

Nếu bạn cảm thấy ngại cài thêm Java trên máy, đây là một công cụ khác, cũng có chức năng tương đương. Tuy nhiên nếu dùng bản này bạn sẽ không có điểm lợi thứ 2 (trong cách dùng Java YUIC như trên)
http://www.codeplex.com/YUICompressor
Đây là bản code viết bằng .NET, convert từ dự án (viết bằng Java) Yahoo! UI Library’s YUI Compressor. Tác dụng của nó cũng là nén JS và CSS tới mức tối đa mà vẫn đảm bảo hoạt động như bình thường.
Phiên bản này dựa trên YUI Compressor version: 2.4.2 (từ ngày 2009-02-22).

Tính năng chính
* Stock Yui Css compression.
* Stock Yui JavaScript compression.
* MsBuild task which can be used in a Web Deployment Project build.
* The MsBuild task also compiles all compressed files into a single destination file (aka. file combining).
* Can now handle Encoding Types (eg. Unicode) from v1.2.2.0 onwards and ThreadCulture from v1.3.0.0 onwards.

Javascript – JS – Sắp xếp ngẫu nhiên các phần tử trong mảng

Javascript – JS – Sắp xếp ngẫu nhiên các phần tử trong mảng

arrDisplayEntry.sort(function() {return 0.5 - Math.random()}) //Array elements now scrambled

Sample:


<html>
<body>
</body>
<script>
var arrDisplayEntry = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0];
//Array elements now scrambled
arrDisplayEntry.sort(function() {
return 0.5 - Math.random();});
console.log(arrDisplayEntry);
</script>
</html>