Fire! cháy ở khu Láng Hoàng Quốc Việt?

Đang code, dânhut kêu cháy, nhìn ra cửa thấy cột khói đen ngùm.

Các đồng chí bạn ở VEGA, FTL té khẩn nếu ở quanh đấy nhé.

Chụp được 2 cái ảnh từ đỉnh nhà Trung Hoà Nhân Chính

Advertisements