Disable Attach Security Warning in Visual Studio 2010

 

When debugging/attach to a process in Windows 7 from Visual Studio 2010, VS displays a warning message confirming if you want to attach to the process you just asked VS to attach to.

Of course I don’t click No Attach! because I do want to attach.

 

So, to save one mouse click and disable the warning,

1. go to windows Start/run, regedit

2. Go to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0\Debugger

3. and set DisableAttachSecurityWarning to 1

DisableAttachSecurityWarningVisualStudio2010

 

For VS 2008 the path should be

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\9.0\Debugger

 

4. Restart Visual Studio

 

Thanks to: abjbhat

 

Troubleshoot:

if you cannot alter the key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0\Debugger, DisableAttachSecurityWarning to 1, then

Delete it

Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0\Debugger

Create new DWORD, name it DisableAttachSecurityWarning , set value to 1

 

Advertisements

Lỗi khi debug của Visual Studio 2008, nhấn Step Into và Step Over thì lại giống như nhấn F5

Sau khi chuyển sang dùng VS2008 SP1, tôi gặp một lỗi ngớ ngẩn và rất khó chịu, nó làm giảm hiệu suất làm việc rất nhiều.

– “Step into” (khi bạn nhấn F11) hay “Step over” (khi bạn nhấn F10) không dừng lại ở các breakpoints.
– Đôi khi nhấn F10 và F11 thì VS2008 cư xử như ấn F5. —-> bạn sẽ không debug được

Đó là một lỗi của M$, mời xem tại đây: http://connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/ViewFeedback.aspx?FeedbackID=365666https://connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/ViewFeedback.aspx?FeedbackID=368650

Cài Hotfix sẽ chữa được lỗi này:

http://code.msdn.microsoft.com/KB957912/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=1796 (15.5MB)

Hy vọng giúp được các bạn.

Bổ sung:

Nếu bạn chạy windows 64bit (Vista 64, Windows 7 64 …) thì khi cài đặt có thể bị lỗi. Nguyên nhân thì chưa xác định rõ ràng (tôi đoán là do trên các bản win này, VS được cài ở Program Files (x86), chứa ký tự đặc biệt nên bản cài cho hotfix bị lỗi (xong trong log thì thấy) khi detect đường dẫn)

http://codepoet5150.com/2008/09/12/visual-studio-2008-sp1-setup-failure-on-64-bit-vista-solved/

Giải pháp: bạn disable ổ CD/DVD đi thì sẽ giải quyết được vấn đề

– bỏ các ổ ảo, virtual drive nếu có
– bỏ ổ CD thật (chuột phải vào My Computer, Manage, Disk Management, disconnect ổ CD hoặc remove driver letter/path đi)