Turn off some annoy output from Apache and PHP

prevent other to see what you got, it is a little good thing to protect your site.

Disable Apache version output

go to apache httpd.conf

edit ServerSignature to Off
edit ServerToken to Prod

Disable PHP version output, X-Power-By

go to php.ini
edit expose_php = Off

Advertisements

One thought on “Turn off some annoy output from Apache and PHP

  1. Hi Lockevn ! Bọn mình đang tập hợp nhau tại http://ubunvu.com . Trân trọng mời cậu tham gia diễn đàn với bọn mình. Mong sự chia sẻ kiến thức của cậu cho cộng đồng ubuntu Việt Nam. Thay mặt diễn đàn. Cảm ơn và chờ đợi cậu ! Good look !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s